T.C.
MAMAK BELEDİYESİ
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ÖN İMAR DURUM ÖRNEĞİ

(ÖLÇEKSİZDİR)

Ada/Parsel (Örnek:37553/26)